Praktische informatie:

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (= NVA.) worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door uw verzekeraar in het aanvullend pakket. Bekijk uw polis of de website van de NVA. (www.acupunctuur.nl) voor de specifieke vergoedingen per verzekeringsmaatschappij.

Een consult duurt 1 uur. Het tarief bedraagt 83,00 euro

Op maandag, dinsdag en vrijdag is de praktijk te Amersfoort geopend van 9:00 tot 19:45.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u mij op werkdagen bereiken van 13:00 tot 13:45 op 06-13911382. Buiten deze tijd kunt u een bericht achter laten of een sms sturen. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Mocht ik niet in staat zijn de telefoon te beantwoorden, laat dan een bericht voor mij achter op de voicemail of stuur een sms. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

AGB-code HvN acupunctuur: 90(0)00247

AGB-code H.P. van Nordheim-Gaarkeuken: 90021496

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

 

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens

  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

 

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

 

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

 

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

 

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

 

 

Voor de details van ons Privacybeleid  klik

 

Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.