Hoe ziet een behandeltraject eruit:

De behandeling start altijd met een intake gesprek. Tijdens dit intakegesprek vind er een uitgebreide anamnese (doorspreken van de klacht en ziektegeschiedenis) plaats. Daarnaast volgt een pols- tong en drukpunt- diagnose. Verder wordt er gekeken naar de temperatuur van de verschillende lichaamsdelen en gezichtskenmerken. Na aanleiding van de anamnese en diagnose wordt uitleg gegeven over de energie verstoring en de gewenste behandel strategie. In de tweede en daaropvolgende afspraken vinden de behandelingen plaats. Gemiddeld zijn er 4 tot 6 één-wekelijkse afspraken noodzakelijk. Daarna kan de frequentie verminderd worden naar 1x per 2 of 4 weken afhankelijk van de klacht. De totale duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en de snelheid waarop het lichaam reageert op de interventies. Evaluatie van de behandeling vindt plaats na 8 tot 12 behandelingen, waarin er sprake dient te zijn van significante verbetering van de klacht(en).